Zubní ordinace

Ošetření zubního kazu

K poškození zubů dochází nejčastěji z důvodu zubního kazu. Zubní kaz vzniká především při nedostatečně prováděné ústní hygieně a následné tvorbě zubního plaku na povrchu zubů. Plak obsahuje velké množství bakterií, které sklovinu narušují a zeslabují její tvrdost. Tato fáze se nazývá demineralizace. V tomto okamžiku je možné kaz zastavit bez vrtačky, a to důkladnou hygienou a fluoridovými přípravky. Pokud není kaz včas odhalen, začne se rozšiřovat. Nejdříve do vrstev skloviny, pak do dentinu, a dále až do nejhlubších vrstev, kde může dojít ke komplikacím, kterými jsou zánět zubní dřeně. Není-li tedy kaz zavčas odstraněn, proniká do dřeňové dutiny k zubní dřeni, laicky řečeno k „nervu“, a způsobí odumření zubní dřeně, a tím pádem i celého zubu. Řešením takové komplikace je ošetření kořenových kanálků.

Ke včasnému odhalení zubního kazu lze využít několika možností. Mezi základní patří preventivní zubní prohlídka, kdy lékař pohledem zjistí případné změny ve vzhledu zubu. Další, a velice přesnou možností je digitální zubní rentgen, intraorální kamera, diagnodent. Bohužel sami svými pocity (bolest) počínající kaz nedokážeme odhalit, protože v těchto stádiích většinou nebolí. V této fázi je právě nejvyšší čas kaz vyléčit, aby nezpůsobil velké ztráty zubní tkáně. Bolestivost se projevuje až tehdy, když je kaz rozšířený v blízkosti zubní dřeně. Zasažený zub je citlivý na tepelné podněty, různé typy jídla, často na sladké pokrmy, a my cítíme nepříjemné vjemy, jakým může být i zápach z úst. Zubní kaz odstraní zubní lékař pomocí zubní vrtačky. Nejprve odstraní veškerý kazivý dentin a upraví vzniklou kavitu (prostor, kde chybí zubní tkáň) do takového tvaru, aby následně zhotovená výplň (plomba) dobře držela, ochránila zub a zajistila co nejdokonalejší vzhled.


Výplně zubů

FOTOKOMPOZITY

Pro výplně (plomby) se nejčastěji používají moderní fotokompozitní materiály, tzv. bíle plomby, které lze použít téměř u všech zubů. Jsou vysoce estetické, mechanicky odolné a zaručují velmi kvalitní výsledky.

SKLOIONOMERY

Používají se především pro zhotovení výplní v dětském chrupu a jako dočasný výplňový materiál u dospělých.


AMALGÁMY

Amalgám je slitina kovu s rtutí. Mezi výhody amalgámu patří rychlost a snadnost zhotovení a jeho nízká cena, z toho důvodu jeho používáni setrvává do současnosti. Mezi nevýhody amalgámu patří neestetická barva, kdy je při Vašem úsměvu jasně zřetelné, že jste měli na daném místě kaz. Mezi další nevýhody počítáme výraznou tvrdost, která při velkém nákusu může zlomit zub. Amalgám zabarvuje zub v okolí výplně a je rentgen kontrastní. To znamená, že často může na rentgenu skrýt sekundární kaz a vyžaduje výraznější preparaci.

V dřívějších letech nebyla jiná možnost než kavitu po kazu vyplnit amalgámem, ale v současné době moderních fotokompozit pozbývá amalgám ve většině případů významu. Výplň amalgámem by již běžně neměla být naší volbou, protože můžeme mít výplň bílou, která je v ústech k nepoznání, s minimálně invazivní preparací, s adhezivní technikou vazby fotokompozitu na zub a v neposlední řadě je šetrnější k životnímu prostředí oproti amalgámu. V zemích, jako je např. Norsko nebo Švédsko, je již používání amalgámu zakázáno. Kapslový amalgám s vysokým obsahem stříbra je adekvátní náhradou pouze na zuby 7 a 8, kde tak opticky nevadí, a i jeho aplikace oproti fotokompozitu je rychlejší a snazší.


V ORDINACI SMILELAND POSKYTUJEME JEN KVALITNÍ PÉČI, PROTO S BĚŽNÝM AMALGÁMEM NEPRACUJEME. RÁDI BYCHOM, ABY CHRUP NAŠICH PACIENTŮ BYL ZDRAVÝ, KRÁSNÝ A KVALITNĚ OŠETŘENÝ.